Quick Report - pierwszy raport o firmie online !


Quick Report

InfoCredit online

InfoCredit online to unikalny serwis, który umożliwia szybki i tani dostęp do elektronicznej informacji ekonomicznej. Kompleksowe i aktualne dane zawarte w systemie pomogą Państwu zlokalizować i sprawdzić wiarygodność partnera biznesowego a czytelna analiza ułatwi podjęcie strategicznych decyzji.

Podstawowym produktem oferowanym przez serwis InfoCredit online jest raport handlowy – Quick Report. Quick Report zawiera m.in. dane rejestrowe i teleadresowe firm, dane finansowe zaczerpnięte z bilansów i rachunków zysków i strat, informacje o zatrudnieniu, zarządzie, udziałowcach, audytorach oraz banku prowadzącym rachunek firmy.

Produkty i usługi InfoCredit:

  • Baza Amadeus – Ogólnoeuropejska baza raportów handlowych i sprawozdań finansowych. Wykorzystywana m.in. do przygotowania analiz porównawczych dla dokumentacji TP (transfer pricing)
  • Quick Analytics – narzędzie analityczne ułatwiające agregację i analizę danych finansowych. Bezcenne do przygotowania benchmarków dla celów cen transferowych.
  • Baza Tegiel – historyczna baza ponad 125 000 polskich firm z danymi finansowymi.
  • Analizy benchmarkingowe – selekcje danych finansowych oraz gotowe analizy porównawcze stanowią wartościowe wsparcie dokumentacji podatkowej.
  • Bazy danych –zawierającą informacje jakościowe i ilościowe o polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, np.: bazy audytorów, bazy eksporterów i importerów oraz bazy potencjalnych klientów.
  • Quick Automotive – Unikalne połączenie danych finansowych przedsiębiorstw z informacjami o posiadanej flocie samochodowej.
  • Quick International – raporty handlowe dostępne on-line o ponad 90 mln firm z 21 krajów świata