Quick Report

Raport Quick SMS express



Raport Quick SMS express zawiera następujące informacje:



Dostęp do raportu jest za pośrednictwem SMS Premium.
Koszt SMS to zaledwie 25 zł netto (30,75 zł brutto).