Zawartość raportu na zamówienie

Firma ma zazwyczaj do wyboru kilka opcji dostępu do informacji o swoich kontrahentach. Formy skondensowane konkurują z formami pełnych raportów handlowych. W przypadku najważniejszych decyzji kluczowe staje się indywidualne podejście.

W takich sytuacjach firma InfoCredit proponuje rozszerzoną wersję raportu handlowego – raport na zamówienie. O jego przydatności decyduje przede wszystkim szeroki zakres danych. Pozwala on na dogłębną analizę finansową danej firmy na podstawie informacji o:

Wymienione grupy danych pozwalają na przekrojową analizę kondycji potencjalnych i obecnych kontrahentów. Stanowi to silny argument, przemawiający za korzystaniem z informacji gospodarczych.

Niepewności w biznesie można uniknąć jedynie dzięki informacji - to ona stała się najcenniejszym zasobem w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym.

Gdzie jej szukać? TYLKO W INFOCREDIT!!!