Przewodnik po usługach o niskiej wartości dodanej i usługach rutynowych w grupach kapitałowych

PIERWSZE TAKIE OPRACOWANIE W POLSCE!

„Przewodnik po usługach o niskiej wartości dodanej i usługach rutynowych w grupach kapitałowych” jest pierwszym kompleksowym opracowaniem na polskim rynku zagadnienia usług non-core w ramach grup kapitałowych. Został on stworzony przez specjalistów ze Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych® oraz firmy InfoCredit z myślą o wsparciu osób, na co dzień zajmujących się zagadnieniami rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Przewodnik przedstawia analizę ekonomiczną trzech obszarów działalności, które często w grupach kapitałowych odpowiadają istotnym obszarom wewnątrzgrupowych usług wsparcia – księgowość, marketing i wsparcie sprzedaży oraz informatyka.

Poprzez prezentację wskaźników rentowności realizowanych przez niezależne podmioty w poszczególnych obszarach Przewodnik umożliwia odniesienie wskaźników na realizowanych w ramach grupy kapitałowej usługach wsparcia do danych rynkowych szeroko porównywalnej próby podmiotów i, na tej podstawie, zidentyfikowanie ewentualnych obszarów ryzyka.

Dodatkowo, w świetle preferencji przez polskie prawo podatkowe danych porównawczych z rynku polskiego na potrzeby uzasadnienia stosowanego sposobu kalkulacji cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, Przewodnik może służyć jako dodatkowy argument, wspierający stosowane wskaźniki rentowności.

Zobacz prezentację Zobacz fragment Przewodnika

Cennik

  1. Opłata licencyjna za korzystanie z Przewodnika w wersji elektronicznej wynosi:
    • W wersji podstawowej w języku polskim – 3 000 PLN netto, w języku polskim i angielskim– 3 500 PLN netto;
    • W wersji grupowej w języku polskim – 4 500 PLN netto, w języku polskim i angielskim– 5 000 PLN netto
    • W wersji komercyjnej w języku polskim – 7 000 PLN netto, w języku polskim i angielskim– 7 500 PLN netto.

  2. Kwota opłat, o których mowa w p. 1, zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki 23% lub innej stawki obowiązującej w dniu wystawiania faktury z tytułu opłaty.

Pobierz druk zamówienia