Punkty

W celu dokonania zakupu przy pomocy punktów należy:

  1. Zaznaczyć pole „Punkty” (płatność punktami) i nacisnąć przycisk „Finalizuj zakup”
  2. Wówczas zostanie pobrana odpowiednia ilość punktów z Państwa konta w serwisie InfoCredit online, w zamian otrzymują Państwo natychmiastowy dostęp do wybranych raportów o firmach

Zakup punktów odbywa się poprzez dokonanie przelewu na konto bankowe firmy InfoCredit w odpowiedniej kwocie pieniężnej, której wielkość zależy od ilości punktów.


Jeśli chcą Państwo sprawdzić ilość posiadanych punktów należy przejść do zakładki Stan konta w oknie „Dane o użytkowniku”.


Zakupione informacje są dostępne online w zakładce „Raporty aktywne”, umieszczonej w lewej kolumnie w oknie „Dane o użytkowniku”.


W zakładce „Raporty nieaktywne” zaprezentowane są firmy, których dane kiedyś Państwo zakupili, natomiast wygasł już do nich okres dostępu.


W celu zamówienia punktów prosimy o kontakt z Działem Handlowym: