Płatności online

W celu dokonania płatności online należy:

  1. Zaznaczyć pole „Płatności online” (płatność poprzez serwis PayU dawne Platnosci.pl) i nacisnąć przycisk „Finalizuj zakup”.
  2. Nastąpi przekierowanie do serwisu PayU dawne Platnosci.pl.
  3. Jeśli chcą Państwo posłużyć się kartą kredytową online, lub dokonać przelewu online należy zaznaczyć odpowiednie pole i wcisnąć przycisk „Zapłać”.
  4. Po sfinalizowaniu zakupu online pokaże się ekran z listą zakupionych raportów.
  5. Po przeprowadzeniu autoryzacji zakupu online poprzez system PayU dawne Platnosci.pl zakupione raporty pojawią się w zakładce „Raporty aktywne” w oknie „Dane o użytkowniku”.

Zakupione informacje są dostępne online w zakładce „Raporty aktywne”, umieszczonej w lewej kolumnie w oknie „Dane o użytkowniku”.


W zakładce „Raporty nieaktywne” zaprezentowane są firmy, których dane kiedyś Państwo zakupili, natomiast wygasł już do nich okres dostępu.